כללי

פחות שינה וסיכונים אצל ילדים

פחות שינה וסיכונים אצל ילדים

על פי מחקר בניו זילנד, אנשים שאינם ישנים מספיק בילדות עשויים להיות בעודף משקל בשנים הקרובות.

נבדקו 244 ילדים בגילאי 3-7 שנים. מדי 6 חודשים נמדדה עליית המשקל של הילדים וכמות השומן בגופם ונבדקה תקופות שינה.

כתוצאה מהמחקר, המומחים מצאו כי לילדים שישנים פחות כשהם בגיל 3-4 יש שיעור גבוה יותר של שומן בגופם והם בעלי עודף משקל. בנוסף לזמן שינה קצר יותר, יש לזכור פחות תנועה ומזון מוכן בעיקר, כגורמים חשובים בעלייה במשקל.

על פי תוצאות המחקר, המומחים הצהירו כי להורים יש עבודה רבה ויש להשכיב ילדים שאינם בגיל בית ספר למשך 9-10 שעות בלילה ו 1-2 שעות במהלך היום אם אפשר.

הידור: אילגז קוקאולן